HDB File

? Cách mở file .HDB? Những phần mềm mở file .HDB và sửa file lỗi. Convert Binary HDB file sang định dạng khác.

.HDB File Extension

   
File name HDB File
File Type HansaWorld Database File
Nhà phát triển HansaWorld
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HDB là file gì?

HDB là Database Files - HansaWorld Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi HansaWorld.

Cơ sở dữ liệu tập tin được tạo ra bởi HansaWorld ERP hệ thống doanh nghiệp, một hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) Đơn đề nghị trung cho các doanh nghiệp có quy mô lớn; chứa công ty dữ liệu tài chính và hậu cần, bao gồm hóa đơn, biên lai, và báo cáo.

What is a HDB file?

Database file created by HansaWorld ERP system Enterprise, an ERP (Enterprise Resource Planning) application for medium to large-sized businesses; contains company financial and logistical data, including invoices, receipts, and reports.

Cách mở .HDB file

Để mở file .HDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDB do người dùng đóng góp.

  • HansaWorld ERP system Enterprise
  • Cadcity
  • Cadcity
  • Turbo HAMLOG/Win
  • Asset Manager Standard
  • Asset Manager Enterprise
  • Asset Manager Enterprise

Chuyển đổi file .HDB

File .HDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *