HDL File

? Cách mở file .HDL? Những phần mềm mở file .HDL và sửa file lỗi. Convert XML HDL file sang định dạng khác.

.HDL File Extension

   
File name HDL File
File Type HotDocs Library File
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HDL là file gì?

HDL là Data Files - HotDocs Library File, dưới định dạng XML được phát triển bởi HotDocs.

Tập tin được tạo ra bởi phần mềm chuẩn bị dạng số HotDocs; lưu trong một định dạng XML và chứa tham chiếu đến các nguồn lực được sử dụng bởi các chương trình; có thể tham khảo mẫu văn bản (.WPT, .DOT, hoặc các tập tin RTF) gọi là "điều khoản", sử dụng câu trả lời (file .ANX), hoặc thậm chí URL Web bên ngoài; cũng chứa một mô tả cho mỗi tài nguyên tham chiếu.

What is a HDL file?

File created by HotDocs digital form preparation software; saved in an XML format and contains references to resources used by the program; may reference text templates (.WPT, .DOT, or .RTF files) called "clauses," user answers (.ANX files), or even external Web URLs; also contains a description for each referenced resource.

Cách mở .HDL file

Để mở file .HDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDL do người dùng đóng góp.

  • HotDocs
  • HotDocs
  • HotDocs
  • DocuCom PDFCore

Chuyển đổi file .HDL

File .HDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *