HDM File

? Cách mở file .HDM? Những phần mềm mở file .HDM và sửa file lỗi. Convert N/A HDM file sang định dạng khác.

.HDM File Extension

   
File name HDM File
File Type HDML File
Nhà phát triển Openwave
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .HDM là file gì?

HDM là Web Files - HDML File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Openwave.

Trang web viết bằng các thiết bị cầm tay Markup Language (HDML); được thiết kế cho các thiết bị điện tử di động như điện thoại thông minh và PDA; file HDML được chuyển giao cho các thiết bị sử dụng HĐTP (các thiết bị cầm tay Transport Protocol) chứ không phải là HTTP, được sử dụng cho các trang .HTML.

What is a HDM file?

Web page written in the Handheld Device Markup Language (HDML); designed for portable electronic devices, such as smartphones and PDAs; HDML files are transferred to devices using HDTP (the Handheld Device Transport Protocol) rather than HTTP, which is used for .HTML pages.

Cách mở .HDM file

Để mở file .HDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDM do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HDM

File .HDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *