HDMP File

? Cách mở file .HDMP? Những phần mềm mở file .HDMP và sửa file lỗi. Convert N/A HDMP file sang định dạng khác.

.HDMP File Extension

   
File name HDMP File
File Type Windows Heap Dump
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .HDMP là file gì?

HDMP là System Files - Windows Heap Dump, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Không nén tập tin dump lỗi được tạo ra bởi Windows XP / Vista khi một chương trình có lỗi hoặc bị treo; chứa một "bãi rác" của nhà nước chương trình khi lỗi xảy ra và hệ thống dữ liệu khác có liên quan ghi nhận tại thời điểm lỗi.

What is a HDMP file?

Uncompressed error dump file generated by Windows XP/Vista when a program has an error or crashes; contains a "dump" of the program state when the error happened and other relevant system data recorded at the time of the error.

Cách mở .HDMP file

Để mở file .HDMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDMP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual C# Express

Chuyển đổi file .HDMP

File .HDMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *