HDT File

? Cách mở file .HDT? Những phần mềm mở file .HDT và sửa file lỗi. Convert N/A HDT file sang định dạng khác.

.HDT File Extension

   
File name HDT File
File Type Photoshop HDR Toning Preset File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HDT là file gì?

HDT là Settings Files - Photoshop HDR Toning Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được tạo bởi Photoshop CS5 chuyên nghiệp hoặc phần mềm chỉnh sửa hình ảnh sau; lưu các thiết lập để điều chỉnh một (High Dynamic Range) ảnh HDR; bao gồm màu sắc, âm thanh, và các thiết lập khác.

What is a HDT file?

Settings file created by Photoshop professional CS5 or later image editing software; saves settings for adjusting an HDR (High Dynamic Range) photo; includes color, tone, and other settings.

Cách mở .HDT file

Để mở file .HDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Proactive Password Auditor
  • ICBCClient
  • ICBCClient

Chuyển đổi file .HDT

File .HDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *