HDUMX File

? Cách mở file .HDUMX? Những phần mềm mở file .HDUMX và sửa file lỗi. Convert XML HDUMX file sang định dạng khác.

.HDUMX File Extension

   
File name HDUMX File
File Type HotDocs User Mapping XML File
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HDUMX là file gì?

HDUMX là Data Files - HotDocs User Mapping XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi HotDocs.

Tập tin được sử dụng bởi HotDocs, một chương trình chuẩn bị dạng số thường được sử dụng để thiết kế hình thức pháp lý và bảo hiểm; lưu thông tin bản đồ biến cho phép các ứng dụng của bên thứ ba để giao tiếp với HotDocs.

What is a HDUMX file?

File used by HotDocs, a digital form preparation program often used for designing legal and insurance forms; saves variable mapping information that enables third-party applications to interface with HotDocs.

Cách mở .HDUMX file

Để mở file .HDUMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDUMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDUMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDUMX do người dùng đóng góp.

  • HotDocs
  • HotDocs
  • HotDocs

Chuyển đổi file .HDUMX

File .HDUMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *