HDV File

? Cách mở file .HDV? Những phần mềm mở file .HDV và sửa file lỗi. Convert N/A HDV file sang định dạng khác.

.HDV File Extension

   
File name HDV File
File Type High Definition Video Format
Nhà phát triển JVC
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .HDV là file gì?

HDV là Video Files - High Definition Video Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JVC.

Định dạng cho ghi-nét cao video trên DV băng cassette; HDV là một định dạng băng có trụ sở và mặc dù một số giải pháp để ghi âm băng từ ngắn của HDV video được cung cấp, đây là những không nằm trong đặc điểm kỹ thuật HDV.

What is a HDV file?

Format for the recording of high-definition video on DV cassette tape; HDV is a a tape-based format and although a number of solutions for tapeless recording of HDV video are available, these are not covered by the HDV specification.

Cách mở .HDV file

Để mở file .HDV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDV do người dùng đóng góp.

  • MAGIX VEGAS Pro 17
  • Helios Orange
  • Helios Orange
  • WindowsPlayer
  • Divalto Harmony Fortissimo
  • HEAD Analyzer ArtemiS
  • HEAD Analyzer ArtemiS

Chuyển đổi file .HDV

File .HDV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *