HDZ File

? Cách mở file .HDZ? Những phần mềm mở file .HDZ và sửa file lỗi. Convert N/A HDZ file sang định dạng khác.

.HDZ File Extension

   
File name HDZ File
File Type Compressed Poser Hand Pose File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .HDZ là file gì?

HDZ là 3D Image Files - Compressed Poser Hand Pose File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Nén tay tập tin dữ liệu tư thế sử dụng bởi Poser, một mô hình 3D nhân vật và chương trình hoạt hình; bao gồm cụ thể dữ liệu tư thế để tay của một nhân vật, chẳng hạn như chuyển động tay và vị trí ngón tay.

What is a HDZ file?

Compressed hand pose data file used by Poser, a 3D character modeling and animation program; includes pose data specific to a character's hands, such as hand motions and finger positions.

Cách mở .HDZ file

Để mở file .HDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDZ do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Hard Disk Sentinel PRO
  • Hard Disk Sentinel PRO
  • Poser Debut Application
  • Amiga Forever
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HDZ

File .HDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *