HE File

? Cách mở file .HE? Những phần mềm mở file .HE và sửa file lỗi. Convert N/A HE file sang định dạng khác.

.HE File Extension

   
File name HE File
File Type Humongous Entertainment Game Archive
Nhà phát triển Humongous Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (8 Bình chọn)

File .HE là file gì?

HE là Game Files - Humongous Entertainment Game Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Humongous Entertainment.

lưu trữ tài nguyên trò chơi được sử dụng bởi trò chơi Humongous Entertainment, như Pajama Sam 4 và Putt-Putt: Birthday Surprise Pep; chứa nguồn trò chơi mà tạo nên nhân vật và địa điểm.

What is a HE file?

Game resource archive used by Humongous Entertainment games, such as Pajama Sam 4 and Putt-Putt: Pep's Birthday Surprise; contains game resources that make up characters and locations.

Cách mở .HE file

Để mở file .HE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HE do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • InstallAnywhere
  • InstallAnywhere
  • Microsoft Helium

Chuyển đổi file .HE

File .HE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *