HE0 File

? Cách mở file .HE0? Những phần mềm mở file .HE0 và sửa file lỗi. Convert N/A HE0 file sang định dạng khác.

.HE0 File Extension

   
File name HE0 File
File Type Humongous Entertainment Game Archive
Nhà phát triển Humongous Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .HE0 là file gì?

HE0 là Game Files - Humongous Entertainment Game Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Humongous Entertainment.

tập tin tài nguyên trò chơi được sử dụng bởi trò chơi Humongous Entertainment, như Freddi cá và hàng loạt trò chơi Putt Putt; chứa dữ liệu trò chơi mô tả nhân vật và những nơi xuất hiện trong trò chơi.

What is a HE0 file?

Game resource file used by Humongous Entertainment games, such as Freddi Fish and the Putt Putt game series; contains game data that describes characters and places that appear in the game.

Cách mở .HE0 file

Để mở file .HE0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HE0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HE0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HE0 do người dùng đóng góp.

  • ScummVM

Chuyển đổi file .HE0

File .HE0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *