HE1 File

? Cách mở file .HE1? Những phần mềm mở file .HE1 và sửa file lỗi. Convert N/A HE1 file sang định dạng khác.

.HE1 File Extension

   
File name HE1 File
File Type Humongous Entertainment Game Archive
Nhà phát triển Humongous Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HE1 là file gì?

HE1 là Game Files - Humongous Entertainment Game Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Humongous Entertainment.

Trò chơi lưu trữ được sử dụng bởi trò chơi Humongous Entertainment, chẳng hạn như sân sau bóng chày và các trò chơi loạt Spy Fox; chứa đồ họa tạo nên môi trường xuất hiện trong trò chơi.

What is a HE1 file?

Game archive used by Humongous Entertainment games, such as Backyard Baseball and the Spy Fox game series; contains graphics that make up the environments that appear in the game.

Cách mở .HE1 file

Để mở file .HE1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HE1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HE1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HE1 do người dùng đóng góp.

  • ScummVM

Chuyển đổi file .HE1

File .HE1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *