HE2 File

? Cách mở file .HE2? Những phần mềm mở file .HE2 và sửa file lỗi. Convert N/A HE2 file sang định dạng khác.

.HE2 File Extension

   
File name HE2 File
File Type Humongous Entertainment Game Archive
Nhà phát triển Humongous Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HE2 là file gì?

HE2 là Game Files - Humongous Entertainment Game Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Humongous Entertainment.

Trò chơi lưu trữ được sử dụng bởi trò chơi Humongous Entertainment, chẳng hạn như béo Bear và sân sau bóng đá; chứa ngôn luận và hộp thoại file được nói bởi các nhân vật trong trò chơi.

What is a HE2 file?

Game archive used by Humongous Entertainment games, such as Fatty Bear and Backyard Soccer; contains speech and dialog files spoken by characters in the game.

Cách mở .HE2 file

Để mở file .HE2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HE2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HE2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HE2 do người dùng đóng góp.

  • ScummVM

Chuyển đổi file .HE2

File .HE2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *