HEIC File

? Cách mở file .HEIC? Những phần mềm mở file .HEIC và sửa file lỗi. Convert Binary HEIC file sang định dạng khác.

.HEIC File Extension

   
File name HEIC File
File Type High Efficiency Image Format
Nhà phát triển Moving Picture Experts Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (180 Bình chọn)

File .HEIC là file gì?

HEIC là Raster Image Files - High Efficiency Image Format, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Moving Picture Experts Group.

tập tin một HEIC chứa một hoặc nhiều hình ảnh được lưu trong High Efficiency Image Format (HEIF), một định dạng tập tin thường được sử dụng để lưu trữ hình ảnh trên các thiết bị di động. Nó có thể chứa một hình ảnh duy nhất hoặc một chuỗi các hình ảnh cùng với siêu dữ liệu mô tả từng hình ảnh. Phần mở rộng tập tin ".heic" thường được sử dụng, nhưng file HEIC cũng có thể xuất hiện dưới dạng file .HEIF.

What is a HEIC file?

An HEIC file contains one or more images saved in the High Efficiency Image Format (HEIF), a file format commonly used to store photos on mobile devices. It may contain a single image or a sequence of images along with metadata that describe each image. The file extension ".heic" is most commonly used, but HEIC files may also appear as .HEIF files.

Cách mở .HEIC file

Để mở file .HEIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HEIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HEIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HEIC do người dùng đóng góp.

 • Simple Soft Alliance Luma: HEIF Viewer and Converter
 • Adobe Photoshop 2020
 • Adobe Photoshop 2020
 • iMazing HEIC Converter
 • TunesBro HEIC Converter
 • Dropbox
 • Dropbox
 • File Viewer Plus
 • Gimp
 • Apple Preview
 • Apple Photos

Chuyển đổi file .HEIC

File .HEIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert heic to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *