HEIF File

? Cách mở file .HEIF? Những phần mềm mở file .HEIF và sửa file lỗi. Convert Binary HEIF file sang định dạng khác.

.HEIF File Extension

   
File name HEIF File
File Type High Efficiency Image Format
Nhà phát triển Moving Picture Experts Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (34 Bình chọn)

File .HEIF là file gì?

HEIF là Raster Image Files - High Efficiency Image Format, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Moving Picture Experts Group.

tập tin một HEIF là một hình ảnh được lưu trong High Efficiency Image Format (HEIF), một định dạng lossy nén. Nó có thể chứa hình ảnh tĩnh, bộ sưu tập hình ảnh, vụ nổ hình ảnh, và các chuỗi hình ảnh. HEIF cũng tập tin lưu trữ siêu dữ liệu mô tả từng hình ảnh.

What is a HEIF file?

An HEIF file is an image saved in the High Efficiency Image Format (HEIF), a lossy compressed format. It may contain still images, image collections, image bursts, and image sequences. HEIF files also store metadata that describes each image.

Cách mở .HEIF file

Để mở file .HEIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HEIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HEIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HEIF do người dùng đóng góp.

  • Simple Soft Alliance Luma: HEIF Viewer and Converter
  • Zoner Photo Studio X
  • Zoner Photo Studio X
  • CopyTrans HEIC for Windows
  • Apple Preview
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Apple Photos
  • Adobe Photoshop 2020
  • Apple iOS

Chuyển đổi file .HEIF

File .HEIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *