HEVC File

? Cách mở file .HEVC? Những phần mềm mở file .HEVC và sửa file lỗi. Convert Binary HEVC file sang định dạng khác.

.HEVC File Extension

   
File name HEVC File
File Type High Efficiency Video Coding File
Nhà phát triển Moving Picture Experts Group (MPEG)
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .HEVC là file gì?

HEVC là Video Files - High Efficiency Video Coding File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Moving Picture Experts Group (MPEG).

What is a HEVC file?

An HEVC file contains a video stored in the High Efficiency Video Coding (HEVC) format. This format, also known as H.265, improves over the H.264 standard by allowing videos to be stored with a lower file size but with the same video quality. HEVC helps users store more videos on their devices and also substantially reduces the file size of high-resolution videos such as 4K and 8K videos.

Cách mở .HEVC file

Để mở file .HEVC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HEVC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HEVC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HEVC do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus

Chuyển đổi file .HEVC

File .HEVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *