HEVC File

HEVC là Video Files - High Efficiency Video Coding File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Moving Picture Experts Group (MPEG).

.HEVC File Extension

   
File name HEVC File
File Type High Efficiency Video Coding File
Nhà phát triển Moving Picture Experts Group (MPEG)
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .HEVC là file gì?

HEVC là Video Files - High Efficiency Video Coding File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Moving Picture Experts Group (MPEG).

What is a HEVC file?

An HEVC file contains a video stored in the High Efficiency Video Coding (HEVC) format. This format, also known as H.265, improves over the H.264 standard by allowing videos to be stored with a lower file size but with the same video quality. HEVC helps users store more videos on their devices and also substantially reduces the file size of high-resolution videos such as 4K and 8K videos.

Phần mềm mở file .HEVC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HEVC do filegi.com tổng hợp.

  • VideoLAN VLC media player
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus

Chuyển đổi file .HEVC

           

File .HEVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *