HFD File

? Cách mở file .HFD? Những phần mềm mở file .HFD và sửa file lỗi. Convert Binary HFD file sang định dạng khác.

.HFD File Extension

   
File name HFD File
File Type HotDocs Form Document
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .HFD là file gì?

HFD là Page Layout Files - HotDocs Form Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi HotDocs.

Tài liệu được tạo ra bởi HotDocs, một gói phần mềm được sử dụng để tự động hóa thế hệ tài liệu; lưu thông tin hình thức, lĩnh vực dữ liệu (câu trả lời dân cư), và bố trí trang định dạng cho một hình thức kỹ thuật số; sử dụng cho các quy phạm pháp luật, bảo hiểm, và các hình thức ký kết hợp đồng; tạo ra từ mẫu .HFT và điền với người sử dụng câu trả lời.

What is a HFD file?

Document created by HotDocs, a software package used for automating document generation; saves form information, fields data (populated answers), and page layout formatting for a digital form; used for legal, insurance, and contracting forms; generated from .HFT templates and filled with user answers.

Cách mở .HFD file

Để mở file .HFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HFD do người dùng đóng góp.

  • HotDocs
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • HotDocs
  • DocuCom PDFCore
  • Ls2Win - Tools for Data Logging
  • Ls2Win - Tools for Data Logging

Chuyển đổi file .HFD

File .HFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *