HFP File

? Cách mở file .HFP? Những phần mềm mở file .HFP và sửa file lỗi. Convert XML HFP file sang định dạng khác.

.HFP File Extension

   
File name HFP File
File Type HitFilm Project
Nhà phát triển FXhome
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .HFP là file gì?

HFP là Settings Files - HitFilm Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi FXhome.

tập tin một HFP chứa một dự án tạo ra bởi FXhome HitFilm Express và phần mềm chỉnh sửa Pro video. Nó lưu trữ các thiết lập dự án ở định dạng XML, chẳng hạn như thông tin về phương tiện truyền thông nhập khẩu trong dự án và phương tiện truyền thông đặt trên dòng thời gian, hiệu ứng áp dụng cho các phương tiện truyền thông, tỷ lệ phim khung hình, tỷ lệ mẫu âm thanh, và tỉ lệ khung hình. file HFP không chứa video thực tế, âm thanh, hoặc hình ảnh, chỉ có tham chiếu đến tập tin media bao gồm trong dự án.

What is a HFP file?

An HFP file contains a project created by FXhome HitFilm Express and Pro video editing software. It stores project settings in XML format, such as information about media imported in the project and media placed on the timeline, effects applied to the media, the video frame rate, the audio sample rate, and the aspect ratio. HFP files do not contain actual video, audio, or images, only references to the media files included in the project.

Cách mở .HFP file

Để mở file .HFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HFP do người dùng đóng góp.

  • FXhome HitFilm Pro
  • FXhome HitFilm Express
  • FXhome HitFilm Express
  • HitFilm Pro
  • HitFilm Standard

Chuyển đổi file .HFP

File .HFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *