HGL File

? Cách mở file .HGL? Những phần mềm mở file .HGL và sửa file lỗi. Convert N/A HGL file sang định dạng khác.

.HGL File Extension

   
File name HGL File
File Type HP Graphics Language File
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (7 Bình chọn)

File .HGL là file gì?

HGL là Vector Image Files - HP Graphics Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

ngôn ngữ điều khiển máy in được phát triển bởi Hewlett-Packard (thường được gọi là HPGL); được sử dụng bởi máy vẽ từ HP và các nhà sản xuất khác, trong đó in hình ảnh sử dụng dòng thay vì dấu chấm.

What is a HGL file?

Printer control language developed by Hewlett-Packard (often referred to as HPGL); used by plotters from HP and other manufacturers, which print images using lines instead of dots.

Cách mở .HGL file

Để mở file .HGL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HGL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HGL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HGL do người dùng đóng góp.

  • vhf interservice Cenon
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Software Companions ViewCompanion Pro
  • CADSoftTools ABViewer
  • CADSoftTools ABViewer

Chuyển đổi file .HGL

File .HGL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *