HGT File

? Cách mở file .HGT? Những phần mềm mở file .HGT và sửa file lỗi. Convert Binary HGT file sang định dạng khác.

.HGT File Extension

   
File name HGT File
File Type SRTM Elevation Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .HGT là file gì?

HGT là GIS Files - SRTM Elevation Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu GIS được lưu trữ trong Shuttle Radar định dạng (SRTM) Địa hình Sứ mệnh; chứa dữ liệu độ cao toàn cầu bị bắt trong sứ mệnh không gian của NASA; có thể bao gồm lên đến một giây cung độ phân giải; sử dụng để phân tích địa hình của trái đất và để tạo ra hình ảnh địa hình.

What is a HGT file?

GIS data file stored in the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) format; contains global elevation data captured during NASA space missions; may include up to a one arcsecond resolution; used for analyzing the earth's topography and for generating topographical images.

Cách mở .HGT file

Để mở file .HGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HGT do người dùng đóng góp.

  • VTBuilder
  • Safe Software FME Desktop
  • Safe Software FME Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • DG Terrain Viewer
  • DG SRTM Void Killer
  • DG SRTM Void Killer

Chuyển đổi file .HGT

File .HGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *