HH File

? Cách mở file .HH? Những phần mềm mở file .HH và sửa file lỗi. Convert Text HH file sang định dạng khác.

.HH File Extension

   
File name HH File
File Type C++ Header File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (24 Bình chọn)

File .HH là file gì?

HH là Developer Files - C++ Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Chứa tiêu đề thông tin được tham chiếu bởi một ++ tập tin mã nguồn C; có thể bao gồm các biến thêm, hằng, chức năng, hoặc dữ liệu khác được sử dụng bởi các chương trình C ++; thường tham chiếu tại đầu của mã nguồn.

What is a HH file?

Contains header information referenced by a C++ source code file; may include extra variables, constants, functions, or other data used by the C++ program; typically referenced at the beginning of the source code.

Cách mở .HH file

Để mở file .HH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HH do người dùng đóng góp.

  • CodeBlocks
  • Edge Code CC
  • Edge Code CC
  • CodeWarrior
  • Code::Blocks
  • Brackets
  • Brackets

Chuyển đổi file .HH

File .HH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *