HHC File

? Cách mở file .HHC? Những phần mềm mở file .HHC và sửa file lỗi. Convert N/A HHC file sang định dạng khác.

.HHC File Extension

   
File name HHC File
File Type HTML Help Table of Contents
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (11 Bình chọn)

File .HHC là file gì?

HHC là System Files - HTML Help Table of Contents, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi HTML Help Workshop, một chương trình được sử dụng để tạo ra tài liệu phần mềm HTML Windows; tiết kiệm các bảng nội dung (hoặc bản đồ trang web) được sử dụng bởi Microsoft Help; cho phép giúp đỡ tài liệu để được điều hướng trong một trình duyệt Web.

What is a HHC file?

File created by HTML Help Workshop, a program used for creating HTML Windows software documentation; saves the table of contents (or site map) used by Microsoft Help; enables help documentation to be navigated in a Web browser.

Cách mở .HHC file

Để mở file .HHC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HHC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HHC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HHC do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • HTML Help Workshop
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .HHC

File .HHC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *