HHH File

? Cách mở file .HHH? Những phần mềm mở file .HHH và sửa file lỗi. Convert N/A HHH file sang định dạng khác.

.HHH File Extension

   
File name HHH File
File Type Power C Precompiled Header File
Nhà phát triển Power C
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .HHH là file gì?

HHH là Developer Files - Power C Precompiled Header File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Power C.

Biên dịch sẵn tiêu đề có chứa thông tin tham chiếu bởi một chương trình điện C; tương tự như một tập tin .HH, nhưng sử dụng cụ thể của phát triển phần mềm điện C.

What is a HHH file?

Precompiled header that contains information referenced by a Power C program; similar to a .HH file, but used specifically by Power C development software.

Cách mở .HHH file

Để mở file .HHH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HHH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HHH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HHH do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HHH

File .HHH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *