HHI File

? Cách mở file .HHI? Những phần mềm mở file .HHI và sửa file lỗi. Convert N/A HHI file sang định dạng khác.

.HHI File Extension

   
File name HHI File
File Type The Sims 4 Household Data File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HHI là file gì?

HHI là Game Files - The Sims 4 Household Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin một HHI là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi The Sims 4, phiên bản thứ 4 của mô phỏng cuộc sống video game series nổi tiếng. Nó lưu trữ nội dung trò chơi về một gia đình của một hoặc nhiều sims, đó là những người mà các điều khiển người dùng.

What is a HHI file?

An HHI file is a data file used by The Sims 4, the 4th edition of the popular life simulation video game series. It stores game content about a household of one or more sims, which are people that the user controls.

Cách mở .HHI file

Để mở file .HHI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HHI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HHI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HHI do người dùng đóng góp.

  • Electronic Arts The Sims 4
  • ACD/HNMR DB
  • ACD/HNMR DB

Chuyển đổi file .HHI

File .HHI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *