HHK File

? Cách mở file .HHK? Những phần mềm mở file .HHK và sửa file lỗi. Convert N/A HHK file sang định dạng khác.

.HHK File Extension

   
File name HHK File
File Type HTML Help Index
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .HHK là file gì?

HHK là System Files - HTML Help Index, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trợ giúp chỉ số tạo ra bởi Microsoft HTML Help, một chương trình được sử dụng để tạo ra Windows Tài liệu trợ giúp; tiết kiệm một chỉ số của các từ khóa mà mỗi mở một trang trợ giúp khi nhấp; cho phép tra cứu nhanh cho thuật ngữ phổ biến.

What is a HHK file?

Help index file created by Microsoft HTML Help, a program used for creating Windows help documentation; saves an index of keywords that each open a help page when clicked; enables quicker lookups for common terms.

Cách mở .HHK file

Để mở file .HHK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HHK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HHK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HHK do người dùng đóng góp.

  • HTML Help Workshop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • Abakus-Haushaltsbuch
  • FAR by http://www.Helpware.net
  • FAR by http://www.Helpware.net

Chuyển đổi file .HHK

File .HHK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *