HHT File

? Cách mở file .HHT? Những phần mềm mở file .HHT và sửa file lỗi. Convert XML HHT file sang định dạng khác.

.HHT File Extension

   
File name HHT File
File Type Help and Support Center HHT File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .HHT là file gì?

HHT là Text Files - Help and Support Center HHT File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin định nghĩa phân loại nội dung cho các tài liệu giúp tạo ra với Microsoft Help and Support Center; quy định cụ thể nội dung cách được ánh xạ với các điều khoản phân loại và làm thế nào các nút mới được tạo ra trong việc phân loại; cửa hàng các yếu tố trong một định dạng .XML.

What is a HHT file?

File that defines content classifications for help documents created with Microsoft Help and Support Center; specifies the way content is mapped to taxonomy terms and how new nodes are created in the taxonomy; stores elements in an .XML format.

Cách mở .HHT file

Để mở file .HHT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HHT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HHT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HHT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Environment Application
  • Environment Application
  • Environment

Chuyển đổi file .HHT

File .HHT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *