HI File

? Cách mở file .HI? Những phần mềm mở file .HI và sửa file lỗi. Convert Binary HI file sang định dạng khác.

.HI File Extension

   
File name HI File
File Type MacMAME High Scores File
Nhà phát triển The MAME Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .HI là file gì?

HI là Game Files - MacMAME High Scores File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The MAME Team.

Trò chơi tập tin được lưu bởi MAME tro giả lập trò chơi video, chẳng hạn như MAME và MacMAME; lưu trữ một danh sách điểm số cao cho một trò chơi video; sử dụng để lưu hồ sơ về gameplay.

What is a HI file?

Game file saved by MAME arcade video game emulators, such as MAME and MacMAME; stores a high score list for a video game; used for saving records of gameplay.

Cách mở .HI file

Để mở file .HI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HI

File .HI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *