HI File

HI là Game Files - MacMAME High Scores File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The MAME Team.

.HI File Extension

   
File name HI File
File Type MacMAME High Scores File
Nhà phát triển The MAME Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .HI là file gì?

HI là Game Files - MacMAME High Scores File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The MAME Team.

Trò chơi tập tin được lưu bởi MAME tro giả lập trò chơi video, chẳng hạn như MAME và MacMAME; lưu trữ một danh sách điểm số cao cho một trò chơi video; sử dụng để lưu hồ sơ về gameplay.

What is a HI file?

Game file saved by MAME arcade video game emulators, such as MAME and MacMAME; stores a high score list for a video game; used for saving records of gameplay.

Phần mềm mở file .HI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HI do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HI

           

File .HI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *