HID2 File

? Cách mở file .HID2? Những phần mềm mở file .HID2 và sửa file lỗi. Convert N/A HID2 file sang định dạng khác.

.HID2 File Extension

   
File name HID2 File
File Type KeepSafe File
Nhà phát triển KeepSafe
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (15 Bình chọn)

File .HID2 là file gì?

HID2 là Encoded Files - KeepSafe File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KeepSafe.

Tập tin bảo mật được tạo ra bởi KeepSafe, một ứng dụng Android và iOS mà giấu đi hình ảnh và video của bạn; cũng xuất hiện với phần mở rộng tập tin .HID; chứa một đoạn video hoặc hình ảnh được ẩn từ người sử dụng cho đến khi pin thích hợp được nhập vào.

What is a HID2 file?

Security file created by KeepSafe, an Android and iOS application that hides your images and videos; also appears with the .HID file extension; contains a video or image that is hidden from the user until the appropriate pin is entered.

Cách mở .HID2 file

Để mở file .HID2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HID2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HID2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HID2 do người dùng đóng góp.

  • KeepSafe Vault
  • KeepSafe Private Photo Vault
  • KeepSafe Private Photo Vault

Chuyển đổi file .HID2

File .HID2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *