HIF File

? Cách mở file .HIF? Những phần mềm mở file .HIF và sửa file lỗi. Convert N/A HIF file sang định dạng khác.

.HIF File Extension

   
File name HIF File
File Type Quicken Online File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .HIF là file gì?

HIF là Data Files - Quicken Online File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Loại tập tin dùng để lưu trữ dữ liệu tài chính trong các phiên bản cũ của Quicken phần mềm cá nhân và tài chính doanh nghiệp; lưu thông tin chẳng hạn như giao dịch và đầu tư; không được hỗ trợ bởi các phiên bản phần mềm Quicken gần đây.

What is a HIF file?

File type used to store financial data in older versions of Quicken personal and business finance software; saves information such as transactions and investments; not supported by recent Quicken software versions.

Cách mở .HIF file

Để mở file .HIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HIF do người dùng đóng góp.

  • Notepad++
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HIF

File .HIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *