HIPNC File

? Cách mở file .HIPNC? Những phần mềm mở file .HIPNC và sửa file lỗi. Convert Text and Binary HIPNC file sang định dạng khác.

.HIPNC File Extension

   
File name HIPNC File
File Type Houdini Apprentice File
Nhà phát triển Side Effects Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .HIPNC là file gì?

HIPNC là 3D Image Files - Houdini Apprentice File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Side Effects Software.

tập tin hình ảnh 3D được tạo ra bởi Houdini Apprentice, phiên bản dùng thử của phần mềm mô hình đầy đủ Houdini 3D; cửa hàng đối tượng và tính chất hoạt hình cho một cảnh ba chiều; có thể được hiển thị bằng phần mềm, nhưng ở độ phân giải giảm từ phiên bản đầy đủ; thường được sử dụng trong môi trường giáo dục hoặc của các nghệ sĩ để phát triển danh mục đầu tư cá nhân.

What is a HIPNC file?

3D image file created by Houdini Apprentice, the trial version of the full Houdini 3D modeling software; stores three-dimensional objects and animation properties for a scene; can be rendered with the software, but at a reduced resolution from the full version; often used in educational settings or by artists for personal portfolio development.

Cách mở .HIPNC file

Để mở file .HIPNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HIPNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HIPNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HIPNC do người dùng đóng góp.

  • Side Effects Houdini Apprentice

Chuyển đổi file .HIPNC

File .HIPNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *