HIS File

? Cách mở file .HIS? Những phần mềm mở file .HIS và sửa file lỗi. Convert N/A HIS file sang định dạng khác.

.HIS File Extension

   
File name HIS File
File Type FindinSite Database Definition File
Nhà phát triển PHDCC
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .HIS là file gì?

HIS là Database Files - FindinSite Database Definition File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PHDCC.

tập tin mô tả mô tả một văn bản đầy đủ cơ sở dữ liệu tìm kiếm; sử dụng công cụ tìm kiếm FindinSite phát triển bởi PHD máy tính Consultants Ltd; cung cấp một phương tiện tiêu chuẩn mô tả cấu trúc và nội dung của một cơ sở dữ liệu FindinSite.

What is a HIS file?

Descriptor file that describes a full text searchable database; used by FindinSite search engines developed by PHD Computer Consultants Ltd; provides a standard means of describing the structure and contents of a FindinSite database.

Cách mở .HIS file

Để mở file .HIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HIS do người dùng đóng góp.

  • TeraPad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ANGLONAS
  • Materials Studio
  • EthnosII
  • EthnosII

Chuyển đổi file .HIS

File .HIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *