HIS File

HIS là Database Files - FindinSite Database Definition File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PHDCC.

.HIS File Extension

   
File name HIS File
File Type FindinSite Database Definition File
Nhà phát triển PHDCC
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .HIS là file gì?

HIS là Database Files - FindinSite Database Definition File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PHDCC.

tập tin mô tả mô tả một văn bản đầy đủ cơ sở dữ liệu tìm kiếm; sử dụng công cụ tìm kiếm FindinSite phát triển bởi PHD máy tính Consultants Ltd; cung cấp một phương tiện tiêu chuẩn mô tả cấu trúc và nội dung của một cơ sở dữ liệu FindinSite.

What is a HIS file?

Descriptor file that describes a full text searchable database; used by FindinSite search engines developed by PHD Computer Consultants Ltd; provides a standard means of describing the structure and contents of a FindinSite database.

Phần mềm mở file .HIS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HIS do filegi.com tổng hợp.

  • TeraPad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ANGLONAS
  • Materials Studio
  • EthnosII
  • EthnosII

Chuyển đổi file .HIS

           

File .HIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *