HIV File

? Cách mở file .HIV? Những phần mềm mở file .HIV và sửa file lỗi. Convert N/A HIV file sang định dạng khác.

.HIV File Extension

   
File name HIV File
File Type Windows Registry Hive File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (8 Bình chọn)

File .HIV là file gì?

HIV là System Files - Windows Registry Hive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Registry tập tin được tạo ra bởi reg.exe, một chương trình Windows sử dụng để lưu, tải, và xóa thông tin đăng ký; chứa một registry "tổ ong", mà lưu dữ liệu quan trọng có giá trị sử dụng bởi các hệ điều hành và các chương trình cài đặt; sử dụng để sao lưu hoặc cho các nhóm của các khóa registry tải; lưu trong một định dạng nhị phân.

What is a HIV file?

Registry file created by reg.exe, a Windows program used for saving, loading, and deleting registry information; contains a registry "hive," which saves key-value data used by the operating system and installed programs; used for backups or for loading groups of registry keys; saved in a binary format.

Cách mở .HIV file

Để mở file .HIV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HIV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HIV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HIV do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HIV

File .HIV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *