HJT File

? Cách mở file .HJT? Những phần mềm mở file .HJT và sửa file lỗi. Convert Binary HJT file sang định dạng khác.

.HJT File Extension

   
File name HJT File
File Type TreePad 6 Database File
Nhà phát triển Freebyte.com
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .HJT là file gì?

HJT là Data Files - TreePad 6 Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Freebyte.com.

Tập tin được tạo ra bởi TreePad 6 hoặc phần mềm quản lý thông tin cá nhân trước đó; chứa một tập hợp các tài liệu có cấu trúc như một hệ thống các "nút"; hỗ trợ văn bản, hình ảnh, siêu liên kết, dữ liệu có cấu trúc và nội dung cá nhân khác đối với từng nút.

What is a HJT file?

File created by TreePad 6 or earlier personal information management software; contains a set of documents structured as a hierarchy of "nodes;" supports text, images, hyperlinks, structured data, and other personal content for each node.

Cách mở .HJT file

Để mở file .HJT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HJT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HJT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HJT do người dùng đóng góp.

  • TreePad
  • TreePad Lite
  • TreePad Lite
  • TreePad Business Edition
  • SEO Note
  • TreePad Viewer
  • TreePad Viewer

Chuyển đổi file .HJT

File .HJT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *