HJT File

HJT là Data Files - TreePad 6 Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Freebyte.com.

.HJT File Extension

   
File name HJT File
File Type TreePad 6 Database File
Nhà phát triển Freebyte.com
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .HJT là file gì?

HJT là Data Files - TreePad 6 Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Freebyte.com.

Tập tin được tạo ra bởi TreePad 6 hoặc phần mềm quản lý thông tin cá nhân trước đó; chứa một tập hợp các tài liệu có cấu trúc như một hệ thống các "nút"; hỗ trợ văn bản, hình ảnh, siêu liên kết, dữ liệu có cấu trúc và nội dung cá nhân khác đối với từng nút.

What is a HJT file?

File created by TreePad 6 or earlier personal information management software; contains a set of documents structured as a hierarchy of "nodes;" supports text, images, hyperlinks, structured data, and other personal content for each node.

Phần mềm mở file .HJT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HJT do filegi.com tổng hợp.

  • TreePad
  • TreePad Lite
  • TreePad Lite
  • TreePad Business Edition
  • SEO Note
  • TreePad Viewer
  • TreePad Viewer

Chuyển đổi file .HJT

           

File .HJT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *