HKI File

? Cách mở file .HKI? Những phần mềm mở file .HKI và sửa file lỗi. Convert N/A HKI file sang định dạng khác.

.HKI File Extension

   
File name HKI File
File Type WinHKI Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .HKI là file gì?

HKI là Compressed Files - WinHKI Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén với công cụ WinHKI tập tin nén; cũng có thể file nén với các loại khác nhau của các thuật toán nén mã nguồn mở; bao gồm một "tỷ lệ nén tốt nhất," tùy chọn cung cấp nén hiệu quả nhất cho các loại tập tin khác nhau.

What is a HKI file?

File archive compressed with the WinHKI file compression tool; can also compress files with different types of open-source compression algorithms; includes a "best compression ratio," option which provides the most efficient compression for different file types.

Cách mở .HKI file

Để mở file .HKI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HKI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HKI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HKI do người dùng đóng góp.

  • LhaForge
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • LhaForge Ver.1.6.5
  • LhaForge Ver.1.6.4
  • LhaForge Ver.1.6.4

Chuyển đổi file .HKI

File .HKI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *