HKI1 File

? Cách mở file .HKI1? Những phần mềm mở file .HKI1 và sửa file lỗi. Convert N/A HKI1 file sang định dạng khác.

.HKI1 File Extension

   
File name HKI1 File
File Type WinHKI HKI1 Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HKI1 là file gì?

HKI1 là Compressed Files - WinHKI HKI1 Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén bằng chương trình WinHKI tập tin lưu trữ; dùng nén tối ưu hóa cho các tập tin media như hình ảnh, âm thanh, và các tập tin video.

What is a HKI1 file?

File archive compressed with the WinHKI file archiving program; uses compression optimized for media files such as images, audio, and video files.

Cách mở .HKI1 file

Để mở file .HKI1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HKI1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HKI1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HKI1 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HKI1

File .HKI1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *