HKI2 File

? Cách mở file .HKI2? Những phần mềm mở file .HKI2 và sửa file lỗi. Convert N/A HKI2 file sang định dạng khác.

.HKI2 File Extension

   
File name HKI2 File
File Type WinHKI HKI2 Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .HKI2 là file gì?

HKI2 là Compressed Files - WinHKI HKI2 Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén bằng chương trình WinHKI tập tin lưu trữ; sử dụng tập tin nén tối ưu hóa cho dữ liệu chương trình như các tài liệu Office, các file Internet, và các chương trình tự.

What is a HKI2 file?

File archive compressed with the WinHKI file archiving program; uses file compression optimized for program data such as Office documents, Internet files, and programs themselves.

Cách mở .HKI2 file

Để mở file .HKI2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HKI2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HKI2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HKI2 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HKI2

File .HKI2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *