HLSL File

? Cách mở file .HLSL? Những phần mềm mở file .HLSL và sửa file lỗi. Convert Text HLSL file sang định dạng khác.

.HLSL File Extension

   
File name HLSL File
File Type High Level Shader Language File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .HLSL là file gì?

HLSL là 3D Image Files - High Level Shader Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

mã tập tin mã nguồn viết bằng Cao Cấp Shader Language (HLSL), một đồ họa che ngôn ngữ được phát triển bởi Microsoft; có thể được sử dụng cho một Shader hình học, một vertex shader, hoặc một pixel shader; sử dụng cho các chương trình như thế nào 3D đối tượng xuất hiện trong các trò chơi và các chương trình Direct3D.

What is a HLSL file?

Source code file written in the High Level Shader Language (HLSL), a graphics shading language developed by Microsoft; may be used for a geometry shader, a vertex shader, or a pixel shader; used for programming how 3D objects appear in Direct3D games and programs.

Cách mở .HLSL file

Để mở file .HLSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HLSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HLSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HLSL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .HLSL

File .HLSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *