HMP File

? Cách mở file .HMP? Những phần mềm mở file .HMP và sửa file lỗi. Convert Binary HMP file sang định dạng khác.

.HMP File Extension

   
File name HMP File
File Type Worms Height Map File
Nhà phát triển Team17 Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .HMP là file gì?

HMP là Game Files - Worms Height Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Team17 Software.

Tập tin được sử dụng bởi trò chơi hành động Worms 3D và Worms Mayhem turn-based; tiết kiệm bản đồ chiều cao cho một mức độ (file .XAN) và mô tả độ cao của địa hình và các tòa nhà trong thế giới ba chiều.

What is a HMP file?

File used by Worms 3D and Worms Mayhem turn-based action games; saves the height map for a level (.XAN file) and describes the elevation of the terrain and buildings in the three-dimensional world.

Cách mở .HMP file

Để mở file .HMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMP do người dùng đóng góp.

  • MAGIX Music Editor
  • iTunes
  • iTunes
  • Media Player Classic
  • Samplitude Music Studio
  • Gamestudio
  • Gamestudio

Chuyển đổi file .HMP

File .HMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *