HMS File

? Cách mở file .HMS? Những phần mềm mở file .HMS và sửa file lỗi. Convert N/A HMS file sang định dạng khác.

.HMS File Extension

   
File name HMS File
File Type HostMonitor Script File
Nhà phát triển KS-Soft
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .HMS là file gì?

HMS là Executable Files - HostMonitor Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KS-Soft.

Chứa các lệnh có thể được chạy trong HostMonitor, một chương trình giám sát máy chủ; định dạng như một tập tin văn bản với một lệnh trên mỗi dòng; lệnh là trường hợp nhạy cảm, trong khi các thông số là trường hợp nhạy cảm; bình luận bắt đầu bằng dấu chấm phẩy.

What is a HMS file?

Contains commands that can be run within HostMonitor, a server monitoring program; formatted as a text file with one command per line; commands are case insensitive, while parameters are case sensitive; comments begin with a semicolon.

Cách mở .HMS file

Để mở file .HMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMS do người dùng đóng góp.

  • KS-Soft HostMonitor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PDQuest - 2-D Gel Analysis Software
  • HEC-HMS

Chuyển đổi file .HMS

File .HMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *