HMT File

HMT là Data Files - HighMAT File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft and Panasonic.

.HMT File Extension

   
File name HMT File
File Type HighMAT File
Nhà phát triển Microsoft and Panasonic
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .HMT là file gì?

HMT là Data Files - HighMAT File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft and Panasonic.

Tập tin được sử dụng bởi High Performance Media Access Technology (HighMAT), một công nghệ của Microsoft và Panasonic cùng phát triển được sử dụng để lưu và phát lại phương tiện truyền thông kỹ thuật số trên đĩa CD; chứa các hình ảnh, âm thanh và video được lưu trong một định dạng độc quyền.

What is a HMT file?

File used by High Performance Media Access Technology (HighMAT), a technology developed jointly by Microsoft and Panasonic that is used to save and playback digital media on CDs; contains images, audio, and video saved in a proprietary format.

Phần mềm mở file .HMT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMT do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .HMT

           

File .HMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *