HMX File

? Cách mở file .HMX? Những phần mềm mở file .HMX và sửa file lỗi. Convert Text HMX file sang định dạng khác.

.HMX File Extension

   
File name HMX File
File Type Help & Manual 4 Project
Nhà phát triển EC Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HMX là file gì?

HMX là Misc Files - Help & Manual 4 Project, dưới định dạng Text được phát triển bởi EC Software.

What is a HMX file?

Help documentation project created by Help & Manual version 4; saves help content and project settings; can be exported to a variety of formats, including HTML Help (.CHM), Winhelp (.HLP), .PDF, Visual Studio Help, Word documents, eBooks, or print manuals.

Cách mở .HMX file

Để mở file .HMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMX do người dùng đóng góp.

  • EC Software Help & Manual
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HMX

File .HMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *