HMXP File

? Cách mở file .HMXP? Những phần mềm mở file .HMXP và sửa file lỗi. Convert XML HMXP file sang định dạng khác.

.HMXP File Extension

   
File name HMXP File
File Type Help & Manual XML Project
Nhà phát triển EC Software
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .HMXP là file gì?

HMXP là Data Files - Help & Manual XML Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi EC Software.

hồ sơ dự án XML được tạo ra bởi Help & Manual, một chương trình sử dụng để tạo sự giúp đỡ tài liệu; tiết kiệm tham chiếu đến tập tin dự án cũng như các thiết lập dự án, nhưng không lưu trữ các tài sản dự án tham khảo, chẳng hạn như hình ảnh; khác với các file .HMXZ, trong đó lưu trữ tất cả các tài sản trong một kho lưu trữ duy nhất.

What is a HMXP file?

XML project file created by Help & Manual, a program used for creating help documentations; saves references to project files as well as project settings, but does not store the referenced project assets, such as images; differs from .HMXZ files, which store all assets in a single archive.

Cách mở .HMXP file

Để mở file .HMXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HMXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HMXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMXP do người dùng đóng góp.

  • EC Software Help & Manual
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Help & Manual Premium Pack

Chuyển đổi file .HMXP

File .HMXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *