HMXZ File

HMXZ là Data Files - Help & Manual Compressed Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi EC Software.

.HMXZ File Extension

   
File name HMXZ File
File Type Help & Manual Compressed Project
Nhà phát triển EC Software
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .HMXZ là file gì?

HMXZ là Data Files - Help & Manual Compressed Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi EC Software.

Dự án giúp đỡ tài liệu được tạo ra bởi sự giúp đỡ & phần mềm tài liệu kỹ thuật bằng tay; chứa nội dung trợ giúp, bao gồm văn bản giúp trang, hình ảnh, và định dạng; lưu trữ tất cả các file, bao gồm cả hồ sơ dự án XML, như một kho lưu trữ ZIP nén.

What is a HMXZ file?

Help documentation project created by Help & Manual technical documentation software; contains help content, including help page text, images, and formatting; stores all files, including the XML project file, as a compressed .ZIP archive.

Phần mềm mở file .HMXZ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMXZ do filegi.com tổng hợp.

  • EC Software Help & Manual
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Help & Manual Premium Pack

Chuyển đổi file .HMXZ

           

File .HMXZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *