HMXZ File

? Cách mở file .HMXZ? Những phần mềm mở file .HMXZ và sửa file lỗi. Convert Zip HMXZ file sang định dạng khác.

.HMXZ File Extension

   
File name HMXZ File
File Type Help & Manual Compressed Project
Nhà phát triển EC Software
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .HMXZ là file gì?

HMXZ là Data Files - Help & Manual Compressed Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi EC Software.

Dự án giúp đỡ tài liệu được tạo ra bởi sự giúp đỡ & phần mềm tài liệu kỹ thuật bằng tay; chứa nội dung trợ giúp, bao gồm văn bản giúp trang, hình ảnh, và định dạng; lưu trữ tất cả các file, bao gồm cả hồ sơ dự án XML, như một kho lưu trữ ZIP nén.

What is a HMXZ file?

Help documentation project created by Help & Manual technical documentation software; contains help content, including help page text, images, and formatting; stores all files, including the XML project file, as a compressed .ZIP archive.

Cách mở .HMXZ file

Để mở file .HMXZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HMXZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HMXZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HMXZ do người dùng đóng góp.

  • EC Software Help & Manual
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Help & Manual Premium Pack

Chuyển đổi file .HMXZ

File .HMXZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *