HOF File

? Cách mở file .HOF? Những phần mềm mở file .HOF và sửa file lỗi. Convert N/A HOF file sang định dạng khác.

.HOF File Extension

   
File name HOF File
File Type OMSI Map Parameter File
Nhà phát triển MR Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .HOF là file gì?

HOF là Game Files - OMSI Map Parameter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MR Software.

tập tin một HOF là một tập tin được sử dụng bởi OMSI Các Bus Simulator, một xe ô tô buýt lái xe chương trình mô phỏng. Nó chứa thông tin định nghĩa các tham số cho cách một chiếc xe buýt có thể được điều khiển trên bản đồ.

What is a HOF file?

An HOF file is a file used by OMSI The Bus Simulator, an omnibus driving simulation program. It contains information that defines the parameters for how a bus can be driven on a map.

Cách mở .HOF file

Để mở file .HOF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HOF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HOF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HOF do người dùng đóng góp.

  • MR Software OMSI The Bus Simulator 2

Chuyển đổi file .HOF

File .HOF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *