HOW2 File

? Cách mở file .HOW2? Những phần mềm mở file .HOW2 và sửa file lỗi. Convert N/A HOW2 file sang định dạng khác.

.HOW2 File Extension

   
File name HOW2 File
File Type Visma Performit Player Configuration File
Nhà phát triển Visma
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HOW2 là file gì?

HOW2 là Settings Files - Visma Performit Player Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Visma.

tập tin Một HOW2 là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi VISMA Performit Player, một ứng dụng dùng để tạo ra bước-by-step hướng dẫn sử dụng cho các ứng dụng. Nó chứa một hướng dẫn sử dụng trên màn hình mô tả một quá trình trong một chương trình. HOW2 tập tin lưu trữ văn bản, ảnh chụp màn hình, và mũi tên tập trung.

What is a HOW2 file?

A HOW2 file is a configuration file used by Visma Performit Player, an application used to create step-by-step guides for using applications. It contains an on-screen user guide that describes a process in a program. HOW2 files store text, screenshots, and focus arrows.

Cách mở .HOW2 file

Để mở file .HOW2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HOW2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HOW2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HOW2 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .HOW2

File .HOW2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *