HPD File

? Cách mở file .HPD? Những phần mềm mở file .HPD và sửa file lỗi. Convert Binary HPD file sang định dạng khác.

.HPD File Extension

   
File name HPD File
File Type HotDocs PDF Document
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .HPD là file gì?

HPD là Page Layout Files - HotDocs PDF Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi HotDocs.

Tài liệu được tạo ra bởi HotDocs, một ứng dụng được sử dụng để chuẩn bị tài liệu kỹ thuật số; tiết kiệm lĩnh vực điền (câu trả lời dân cư), nhãn, và bố trí trang định dạng cho một hình thức kỹ thuật số; thường được sử dụng cho các văn bản quy phạm pháp luật hoặc bảo hiểm.

What is a HPD file?

Document created by HotDocs, an application used for digital document preparation; saves filled fields (populated answers), labels, and page layout formatting for a digital form; often used for legal or insurance documents.

Cách mở .HPD file

Để mở file .HPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPD do người dùng đóng góp.

  • HotDocs
  • PhotoDVD
  • PhotoDVD
  • Humorous Greeting Card Factory
  • Media Player Classic
  • Harpoon Classic - Commander's Edition
  • Harpoon Classic - Commander's Edition

Chuyển đổi file .HPD

File .HPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *