HPG File

? Cách mở file .HPG? Những phần mềm mở file .HPG và sửa file lỗi. Convert Text HPG file sang định dạng khác.

.HPG File Extension

   
File name HPG File
File Type HPGL Plot File
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .HPG là file gì?

HPG là Vector Image Files - HPGL Plot File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Hewlett-Packard.

tập tin bản vẽ được tạo ra trong Graphics Ngôn ngữ Hewlett-Packard (HPGL); bao gồm một loạt dòng mã hai chữ cái, chẳng hạn như "SS", mà tuyên bố font chuẩn cho cốt truyện; có thể bao gồm các thông số tùy chọn với mã; được sử dụng bởi các chương trình vẽ khác nhau để tạo các tài liệu plotter in.

What is a HPG file?

Plotter file created in the Hewlett-Packard Graphics Language (HPGL); includes a line series of two-letter codes, such as "SS," which declares the standard font for the plot; may include optional parameters with codes; used by various drawing programs to create printable plotter documents.

Cách mở .HPG file

Để mở file .HPG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPG do người dùng đóng góp.

  • IrfanView
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • CADSoftTools ABViewer
  • Corel Presentations X9
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019

Chuyển đổi file .HPG

File .HPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *