HPGL File

? Cách mở file .HPGL? Những phần mềm mở file .HPGL và sửa file lỗi. Convert N/A HPGL file sang định dạng khác.

.HPGL File Extension

   
File name HPGL File
File Type HP Graphics Language Plotter File
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .HPGL là file gì?

HPGL là Vector Image Files - HP Graphics Language Plotter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

tập tin hướng dẫn máy in dựa trên ngôn ngữ plotter phát triển bởi Hewlett-Packard; được sử dụng để gửi thông tin đến máy in bản vẽ, mà vẽ hình ảnh sử dụng dòng thay vì chấm giống như một tia laser thông thường hoặc máy in phun.

What is a HPGL file?

Printer instruction file based on the plotter language developed by Hewlett-Packard; used for sending information to plotter printers, which draw images using lines instead of dots like an ordinary laser or inkjet printer.

Cách mở .HPGL file

Để mở file .HPGL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPGL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPGL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPGL do người dùng đóng góp.

 • hp2xx
 • ideaMK HPGL Viewer
 • ideaMK HPGL Viewer
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • ArtSoft Mach
 • Lemkesoft CADintosh
 • Lemkesoft GraphicConverter
 • vhf interservice Cenon

Chuyển đổi file .HPGL

File .HPGL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *