HPI File

? Cách mở file .HPI? Những phần mềm mở file .HPI và sửa file lỗi. Convert N/A HPI file sang định dạng khác.

.HPI File Extension

   
File name HPI File
File Type Hemera Photo Objects Image File
Nhà phát triển Hemera
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .HPI là file gì?

HPI là Raster Image Files - Hemera Photo Objects Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hemera.

định dạng hình ảnh độc quyền được sử dụng bởi Hemera Technologies cho hình ảnh chứng khoán và hình ảnh bản quyền miễn phí; chứa một tiêu đề tương tự như một thông tin hình ảnh và các cửa hàng màu PNG giống như một hình ảnh .JPG.

What is a HPI file?

Proprietary image format used by Hemera Technologies for stock photos and royalty-free images; contains a header similar to a .PNG image and stores color information much like a .JPG image.

Cách mở .HPI file

Để mở file .HPI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPI do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • HPI Converter
  • HPI Converter
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • T-Online Browser
  • T-Online Browser

Chuyển đổi file .HPI

File .HPI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *