HPJ File

? Cách mở file .HPJ? Những phần mềm mở file .HPJ và sửa file lỗi. Convert N/A HPJ file sang định dạng khác.

.HPJ File Extension

   
File name HPJ File
File Type Help Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HPJ là file gì?

HPJ là System Files - Help Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Dự án giúp đỡ tạo ra với một trong hai WinHelp hoặc Robohelp phần mềm biên tập trợ giúp; sử dụng để tạo tài liệu chương trình trợ giúp; chứa thông tin định nghĩa các hành vi, nhìn, và nội dung của hệ thống trợ giúp.

What is a HPJ file?

Help project created with either WinHelp or RoboHelp help authoring software; used for creating program Help documentation; contains information that defines the behavior, look, and content of the Help system.

Cách mở .HPJ file

Để mở file .HPJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPJ do người dùng đóng góp.

  • Adobe RoboHelp
  • SynaptiCAD Product Suite
  • SynaptiCAD Product Suite
  • Media Player Classic
  • Adobe RoboHelp for Word
  • Hilti PROFIS
  • Hilti PROFIS

Chuyển đổi file .HPJ

File .HPJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *