HPR File

? Cách mở file .HPR? Những phần mềm mở file .HPR và sửa file lỗi. Convert N/A HPR file sang định dạng khác.

.HPR File Extension

   
File name HPR File
File Type Internal RoboHelp File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .HPR là file gì?

HPR là Settings Files - Internal RoboHelp File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin trợ giúp nội bộ được sử dụng bởi Robohelp, một ứng dụng dùng để tạo ra sự giúp đỡ và nội dung chính sách trên thiết bị di động; chứa thông tin cấu hình sử dụng trong nội khi mở và lưu dự án Robohelp.

What is a HPR file?

Internal help file used by RoboHelp, an application used to create help and policy content across mobile devices; contains configuration information used internally when opening and saving RoboHelp projects.

Cách mở .HPR file

Để mở file .HPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPR do người dùng đóng góp.

  • DVD Builder
  • HOBOware
  • HOBOware
  • HOBOware Lite ...Onset Computer CorporationHOBOware Lite
  • HostExplorer
  • Agito.Rebar
  • Agito.Rebar

Chuyển đổi file .HPR

File .HPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *